VSTUPNÉ
 
       
celý festival 250 K
pouze pátek 70 K
pouze sobota 120 K
pouze nedle 70 K
       RODINNÉ VSTUPNÉ
   
 
celý festival pro 2 dosplé
+ libovolný houf dtí
400 K
 
dti pedškolní zdarma
 
dti základní školou
povinné
za polovic